Gebruiksvoorwaarden

Slisted gebruiksvoorwaarden

(laatst aangepast: 06 juni 2016, versie 1.3.)

Leuk dat je Slisted wilt gaan gebruiken! Deze gebruiksvoorwaarden gaan over jouw toegang en gebruik van Slisted. Lees ze zorgvuldig door en neem gerust contact met ons op als je vragen hebt! Door gebruik te maken van Slisted en de Slisted diensten, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Met andere woorden: alle bedrijven hebben hun gebruiksvoorwaarden en dit zijn die van ons.

Slisted behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, haar gebruiksvoorwaarden te updaten en te wijzigingen zonder berichtgeving. Alle nieuwe features, nieuwe releases, functionaliteit uitbreidingen, etc. die de huidige dienst verbeteren of vergroten, zullen aan bod komen in deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van Slisted, na dit soort wijzigingen, ga je automatisch akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie op elk moment nalezen op onze website.

Met andere woorden: zolang je Slisted gebruikt, ook nadat wij zaken hebben aangepast, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Schending van de voorwaarden, zoals hieronder beschreven, zullen beëindiging van jouw account tot gevolg hebben. Ondanks het feit dat Slisted zulk gedrag verbiedt, zul je begrijpen dat Slisted niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor content die geplaatst is op Slisted of het feit dat jij hier mogelijk aan wordt blootgesteld. Je gaat ermee akkoord dat je Slisted en haar service op eigen risico gebruikt.

Met andere woorden: iedereen hoort zich te gedragen en Slisted te gebruiken zoals het bedoeld is, jij ook!

Garanties

We doen ons uiterste best om ons er van te verzekeren dat de content geen fouten bevat. Toch kan Slisted niet garanderen of de garantie geven dat alle content op Slisted accuraat, adequaat of volledig is. We kunnen geen garanties geven over de juistheid en correctheid van geplaatste content in welke vorm dan ook of het feit dat jij hier mogelijk aan wordt blootgesteld. Slisted kan niet garanderen dat de dienst volledig vrij is van virussen of fouten of dat toegang tot Slisted onderbroken kan worden.

Met andere woorden: we proberen je een zo goed mogelijke dienst te bieden, maar kunnen niet garanderen dat alles perfect is.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan kan Slisted niet aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte of per toeval ontstane schade, verliezen van winsten of revenuen, direct of indirect, het verloren gaan van data, gebruik, goodwill of andere ontastbare verliezen als gevolg van:
a. jouw toegang, gebruik van of onvermogen om toegang te verkrijgen, tot Slisted;
b. ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw handelingen of content.
In geen geval kan Slisted, ook niet geldelijk, aansprakelijk gehouden worden.

Met andere woorden: wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een heleboel dingen. Als jij denkt dat wij dat wel zijn, laten we dan proberen of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen en er als volwassenen uit te komen.

Account voorwaarden

 1. Je moet 18 jaar of ouder zijn om Slisted te kunnen en mogen gebruiken.
 2. Je moet een mens zijn. Geregistreerde account door of voor ‘bots’ of andere geautomatiseerde methoden, zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
 3. Je moet een geldig e-mailadres opgeven en alle verplichte informatie opgeven die gevraagd wordt om je registratie te kunnen voltooien.
 4. Jouw account, mag alleen door jou gebruikt worden en één login die gebruikt wordt door verschillende gebruikers is niet toegestaan. Je mag uiteraard zoveel account als je nodig hebt aanmaken voor verschillende gebruikers.
 5. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je account en wachtwoord. Slisted kan niet en zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade of verliezen, die het gevolg zijn van het niet veilig omgaan met je accountgegeven en/of wachtwoord.
 6. Jij bent verantwoordelijk voor alle content die je op Slisted plaatst en voor alle activiteiten die onder jouw account(naam) worden gedaan.
 7. Je mag Slisted niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je mag geen wetten overtreden met het gebruik van Slisted (zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen, het auteursrecht).

Met andere woorden: je moet 18 jaar oud zijn minimaal, geldige en volledige gegevens gebruiken, geen misbruik maken van je account en correct omgaan met je accountgegevens.

Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Jouw account en geplaatste content is van jou. Echter, wanneer je jouw pagina’s of gegevens openbaar toegankelijk maakt, ga je ermee akkoord dat anderen jouw content kunnen zien en delen.
 2. Slisted controleert de inhoud van jouw geplaatste content niet, maar Slisted heeft het recht (maar niet de verplichting) om in het kader van discretie om content te weigeren of te verwijderen van Slisted.
 3. Het uiterlijk, design, etc. van Slisted is copyright Slisted. All right reserved. Je mag dit niet gebruiken, kopiëren of hergebruiken, dat geldt ook voor (delen van) HTML/CSS, beeldmateriaal, design onderdelen, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Slisted.

Met andere woorden: wij respecteren het auteursrecht en eigendomsrecht en dat moet jij ook doen.

 

Beëindiging account

 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het correct beëindiging van je account. Je kunt je account opheffen door ons een e-mail te sturen. Je zult een e-mailbericht, ter bevestiging van de opheffing van jouw account, ontvangen.
 2. Beëindiging van je account zal tot gevolg hebben dat je accountgegevens, profielgegevens en content verwijdert worden van onze service. Deze informatie kunnen we niet herstellen wanneer jij jouw account definitief hebt beëindiging of het laten verlopen.
 3. Slisted heeft het recht om jouw account inlog op te schorten (tijdelijk of mogelijk zelfs voor altijd) en jou de toegang tot Slisted ontzeggen voor welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke opschorting kan betekenen dat jouw account- en profielgegevens (inclusief content) volledig worden verwijderd of dat jouw account niet meer benaderbaar is.

Met andere woorden: wij kunnen jouw te allen tijde de toegang ontzeggen of zelfs je account beëindigen.

Wijzigingen en prijzen

Slisted kent op dit moment een gratis proefabonnement van 3 maanden. Aansluitend bestaat de mogelijkheid een jaarabonnement af te sluiten op Slisted.

 1. Slisted behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig tijdstip en van tijd tot tijd wijzigingen door te voeren op Slisted, met of zonder berichtgeving.
  Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 2. Slisted is niet aansprakelijk richting jou voor wijzigingen of prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Slisted service.

Met andere woorden: de wereld is aan verandering onderhevig, Slisted ook.

Veiligheid

We vinden de veiligheid van onze gebruikers en hun gegevens heel belangrijk. Ondanks dat we hard werken aan het beveiligen van Slisted, jouw content en jouw accountgegevens, etc. kunnen we niet garanderen dat ongeautoriseerde derden niet toch toegang verkrijgen tot Slisted, jouw account of gegevens. Neem alsjeblieft direct contact met ons op als hier toch sprake van is.

Met andere woorden: jij kunt ons helpen om Slisted veilig te houden.

Algemene voorwaarden

 1. Je gebruikt Slisted volledig op eigen risico. De dienst wordt je aangeboden op een ‘zoals het is’ en ‘indien beschikbaar’ basis.
 2. Technische ondersteuning kun je vragen via de mail. Slisted garandeert echter geen handelen naar aanleiding van technische ondersteuningsvraagstukken.
 3. Je begrijpt dat Slisted gebruik maakt van derde partijen, leveranciers en hosting partners, voor zover noodzakelijk aangaande hardware, software, netwerk, opslag en aanverwante technologieën om Slisted aan te kunnen bieden.
 4. Het is niet toegestaan om Slisted te hacken, aan te passen, te modificeren of op welke manier dan ook via andere websites te impliceren dat er een relatie is met Slisted.
 5. Je gaat ermee akkoord dat je Slisted of delen van de service niet zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen, exploiteren, gebruiken of toegang zult verlenen op welke wijze dan ook, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Slisted.
 6. Wij mogen, maar zijn niet verplicht, content verwijderen of accounts verwijderen die content bevatten, wanneer wij beslissen op basis van onze discretie dat deze content onwettig, bedreigend, beledigend, pornografisch, obscene, lasterlijk is of op welke andere wijze dan ook het intellectueel eigendom van deze gebruiksvoorwaarden schendt of verwerpt.
 7. Woordelijke, fysieke, geschreven of andere vorm van mishandeling (inclusief dreigementen van misbruik of vergeldingen) jegens Slisted, onze medewerkers of onze abonnees, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van je account.
 8. Je begrijpt dat technische verwerking en overdracht van de service of jouw content, niet versleuteld over verschillende netwerken kunnen gaan.
 9. Je mag geen ‘spam’ berichten uploaden.
 10. Je mag geen ‘worms’ of virussen of andersoortige vernietigende code overbrengen.
 11. Als jij met jouw account de gemiddelde bandbreedte aanzienlijk overschrijdt, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen en kunnen we je account login opschorten, al dan niet tijdelijk.
 12. Slisted kan niet garanderen dat:
  1. de service voorziet in jouw specifieke behoefte(n);
  2. de service altijd beschikbaar en/of veilig of vrij van fouten is;
  3. de verkregen resultaten van de service accuraat en/of betrouwbaar zijn;
  4. de kwaliteit van de service, de service zelf of de informatie die met jou gedeeld wordt zal voldoen aan jouw verwachtingen;
  5. fouten in de service worden hersteld.
 13. Het niet handhaven, opvolgen of hanteren van Slisted van de regels opgesteld in deze gebruiksvoorwaarden, kunnen niet leiden tot ontheffing of niet geldig zijn van deze voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en Slisted en hebben betrekking op jouw gebruik van Slisted. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen jou en Slisted (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze gebruiksvoorwaarden).